Het leek een normaal overleg met je leidinggevende te worden, maar al snel werd duidelijk dat je werkgever je wil ontslaan. Je kreeg je een document in handen met de titel Beëindigingsovereenkomst. Waar moet je in zo’n situatie op letten?

Wat is een beëindigingsovereenkomst?

Een beëindigingsovereenkomst is een schriftelijke overeenkomst tussen een werkgever en werknemer waarin afspraken gemaakt worden over de beëindiging van een dienstverband. Het is gebruikelijk dat de werkgever na een voorgenomen ontslag kenbaar te hebben gemaakt, een voorstel voor een beëindigingsovereenkomst aanbiedt. Zo’n conceptovereenkomst is onderhandelbaar en je bent niet verplicht om die te tekenen.

Zo check je jouw beëindigingsovereenkomst

▢ Je bent niet ziek

Onderteken geen beëindigingsovereenkomst als je ziek bent. Als je wel tekent, krijg je waarschijnlijk geen salaris meer en ook geen WW-uitkering.

▢ Het initiatief ligt bij je werkgever

Verzeker jezelf ervan dat in de beëindigingsovereenkomst staat dat het initiatief tot ontslag door je werkgever is genomen.

▢ Check je WW-rechten

Je kunt een WW-uitkering aanvragen als je aan de door het UWV gestelde voorwaarden voldoet. Zo mag het ontslag niet je eigen schuld zijn en moet je beschikbaar zijn voor werk.

▢ Er is een neutrale ontslagreden

De beëindigingsovereenkomst moet je ontslagreden bevatten. Een neutrale reden zoals ‘verschil van inzicht’ of ‘bedrijfseconomische redenen’ zijn noodzakelijk voor de toekenning van een WW-uitkering.

▢ Er is geen dringende reden

Check of er geen ‘dringende reden’ is voor ontslag, zoals fraude, geweld of diefstal bijvoorbeeld. Als het ontslag je eigen schuld is, maak je geen aanspraak op vergoedingen.

▢ Tussentijds opzeggen is toegestaan

Kijk in het geval van een tijdelijke arbeidsovereenkomst (bepaalde tijd) of dit opgezegd mag worden vóór afloop van de einddatum. Als er geen tussentijds opzegbeding is, versterkt dit je onderhandelingspositie.

▢ De opzegtermijn wordt gerespecteerd

Zorg ervoor dat de juiste opzegtermijn wordt gehanteerd. Als dit niet gebeurt, loop je kans om een aansluitende WW-uitkering mis te lopen. De wettelijke opzegtermijn is afhankelijk van de duur van je dienstverband.

▢ De beëindigingsvergoeding klopt

Bij onvrijwillig ontslag heb je recht op een transitievergoeding. In een beëindigingsovereenkomst bepaal je samen met je werkgever alle voorwaarden omtrent je ontslag. Zorg er dus voor dat je ontslagvergoeding minimaal de hoogte van de wettelijke transitievergoeding is.

▢ Je wordt vrijgesteld van werk

Probeer af te spreken dat je vrijgesteld wordt van werk met behoud van salaris. Je behoudt dan je loon tot je ontslagdatum, maar hoeft niet meer te werken. Het is gebruikelijk dat je hier vakantiedagen voor inlevert.

▢ Je concurrentiebeding vervalt

Als er een concurrentiebeding of relatiebeding in je arbeidscontract staat, probeer dan af te spreken dat deze vervallen na ondertekening van de beëindigingsovereenkomst.

▢ Je krijgt een positief getuigschrift

Een positieve referentie van je werkgever kan je helpen bij het vinden van een nieuwe baan. Vraag daarom of je werkgever die voor je wil opstellen.

▢ Je juridische kosten zijn gedekt

Bij goed werkgeverschap hoort het zorgen voor personeel. Het is gangbaar dat je werkgever (een deel van) de kosten dekt die je maakt om je bij te laten staan door een arbeidsjurist.

▢ De bedenktermijn is opgenomen

Je werkgever is verplicht om de wettelijke bedenktijd van 14 dagen in de beëindigingsovereenkomst op te nemen. Als dat niet gebeurt, heb je 21 dagen om na ondertekening op de overeenkomst terug te komen.